Dzieje biblioteki w Łochowie

Dzieje biblioteki w Łochowie

Początki działalności bibliotecznej na terenie Łochowa sięgają lat międzywojennych, już wówczas istniały: ruchoma biblioteczka policyjna, biblioteczka kolejowa

1949

W listopadzie powstała Gminna Biblioteka jako zorganizowana instytucja. Organizatorami byli: Powiatowa Biblioteka w Węgrowie i ówczesny kierownik szkoły podstawowej w Gwizdałach p. Marian Laszka. Pierwszą jej siedzibą był budynek Szkoły Podstawowej nr.1 w Łochowie w którym zajmowała powierzchnię 40 m 2

1964

Bibliotekę przeniesiono do ówczesnego budynku Gminy na pierwsze piętro, gdzie zajmowała powierzchnię 16 m2

1965

Biblioteka otrzymała nową siedzibę w nowo otwartym Domu Kultury. Zajęła powierzchnię 45 m2. W większym pomieszczeniu była wypożyczalnia, w mniejszym czytelnia. Placówka staje się organem koordynującym i nadzorującym działalność 5 filii bibliotecznych (Budziska, Gwizdały, Kamionna, Ogrodniki, Ostrówek).

1971

Czytelnicy zaczęli korzystać z wolnego dostępu do półek

1980

Została utworzono Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna na mocy ustawy z dn. 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr.12 poz.63). Siedzibą biblioteki jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury, a terenem jej działalności Miasto i gmina Łochów.

1983

Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 90m2. W jednym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia książek dla dorosłych, w drugim literatura dla dzieci i młodzieży, w trzecim mieści się czytelnia.

1989

Biblioteka zostaje poszerzona o jeszcze jedno pomieszczenie , gdzie jest magazyn książek i opracowuje się księgozbiór. Łącznie biblioteka zajmuje 4 pomieszczenia o powierzchni 160 m2

1992

Mocą uchwały Rady Gminy w Łochowie nr XXV/120/92 z dn. 25 czerwca 1992 r. nadano Statut Miejskiemu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Biblioteka i jej filie (Ostrówek, Ogrodniki, Kamionna) nadal wchodzą w jego skład.

2008

Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XX/124/2008 z dn 27.02.2008 r zostaje utworzona z dniem 01.04.2008 Biblioteka Publiczna jako oddzielna instytucja kultury.

 

Kierownicy Biblioteki w Łochowie:

  • Marian Laszek 1949 – 1964
  • Maria Zdzichowska 1964 – 1978
  • Elżbieta Chudoń 1979
  • Aurelia Witul 1979 – 1992
  • Stanisława Biernacka 1993 – 2003

Dyrektorzy Biblioteki

  • Beata Załecka 2008-2020
  • Katarzyna Zgoda 2020-
Back to Top
Skip to content